startsidan | om företaget | kontakt
Välkommen till KFC - Det är oss Du talar med www.kfc.se
Undermenyer
1.Välkommen till KFC!
2.Historik
3.Handla från oss
4.Återförsäljare
5.Transportfrågor
6.Miljöfrågor
7.Kontakta - Besök
8.Karta (pdf)
9.Vår kvalitet – Din garanti
10.Service & Reklamation
11.Tips&Länkar
12.Legal information (eng)
MILÖPOLICY

Vision
Miljöhänsyn ska genomsyra vår verksamhet. Miljöarbetet ska vara branschledande och våra produkter och tjänster ska ses som det mest miljöanpassade alternativet vid val av skylt- och displaymaterial. Ett aktivt och målinriktat miljöarbete är en förutsättning för långsiktigt arbete.

Policy
Vi ska bedriva ett ständigt förbättringsarbete utifrån uppställda miljömål med fokusering på följande målområden:
  • minskad energiförbrukning
  • mindre avfall
  • miljömedvetna inköp av varor och tjänster
  • resurssnålare logistiklösningar

Vi ska hushålla med material och energi. Arbetslokaler skall vara anpassade och organiserade på ett sådant sätt att det underlättar miljövänligt arbete i vardagen. Ett systematiskt och metodstyrt arbete görs med tillämpning av 5S och Innovationwindow.

Personligt ansvar
Samtliga i företaget har ansvar för att miljöpolicyn efterlevs.

CO2 Klimat
Vi använder etanol i bilar och värmer upp fastigheten med biobränsle. Flyger mindre. Åker tåg
när det går. Arbetar med tillverkare i Europa och Sverige och minskar därmed transporterna.

 

KFC AB | Box 46 | 736 21 Kungsör | tfn: 0227 2929 0 | fax: 0227 2929 1 | info@kfc.se